26. april 2012

Tilbakemelding fra Tangenfestivalen

Hei Tore

Tusen takk for strålende musikk ved flere anledninger på Tangenfestivalen! Det er jo bare gøy å arrangere når tilbakemeldingene utelukkende er av positive art. Og det er særlig variert og fengende musikk folk har latt seg imponere av. Jeg merker at stadig flere er tidlig ute med å undersøke dato for Tangenfestivalen for å sette av dagen, og tror dere kan ta mye av æren for at det i år har vært flere påmeldte enn noen gang før. Tross stor variasjon blant publikum, så klarer dere å gi alle en super musikkopplevelse hver gang. Dere «leverer varene»!

Stian Hagen.

Posted by and tagged as